T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

Svět

Svět

Česká republika

Česká republika

Lokality

Praha

Vyjádření k existenci telekomunikační infrastruktury (ÚR)

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s., v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává vyjádření k existenci technické infrastruktury.
Žádosti o vyjádření podejte  na formuláři (ke stažení zde) s patřičnými přílohami jedním z následujících způsobů:
  • e-mailem na adresu ochranasiti@t-mobile.cz
Vyjádření jsou zasílaná žadatelům prostřednictvím České pošty, s.p. nebo elektronickou poštou.
Případné další informace na telefonním čísle:
+420 236 099 636
+420 236 099 809
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.