T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

O T-Mobile

Případové studie

Řídíme se potřebami zákazníků

Pokud se chcete dozvědět více o tom co pro vás T-Systems může udělat, podívejte se na naše zákaznické reference.
Mise T-Systems je přímá a jasně definovaná. Podporujeme obchodní procesy našich zákazníků prostřednictvím telekomunikačních, IT technologií a systémové integrace. Pro nás je spokojenost zákazníka jediným skutečným měřítkem úspěšnosti projektu. A tento stále se rozrůstající seznam vybraných zákaznických referencí je důkazem toho, že jsme schopni opakovaně dosáhnout tohoto cíle.
Řešení šitá na míru vašim potřebám
Od malých firem, přes vládní organizace až po nadnárodní společnosti – jsme připraveni přizpůsobovat řešení přesným požadavkům všech zákazníků. Navíc nabízíme atraktivní cenové modely a služby vysoké kvality. Projděte si naše reference a pokud budete mít nějaké dotazy, rádi na ně odpovíme. Stačí, když nás kontaktujete.

Související odkazy

Služby dynamického datového centra pro společnost NET4GAS

Společnost T-Systems poskytuje řešení outsourcingu provozu a správy datových center na bázi dynamických služeb.

Správa infrastruktury a IT prostředí pro W.A.G. payment solutions, a.s.

T-Systems podporuje prostřednictvím ICT významnou firmu na poli fleetových programů.

Komplexní správa IT pro společnost Vorwerk CS

Společnost T-Systems podporuje společnost Vorwerk CS k.s., která je součástí mezinárodní korporace Vorwerk & Co. KG, prostřednictvím komplexních IT služeb.

IT infrastruktura jako služba pro společnost Actum|G2

Společnost T-Systems přináší nový standard ICT služeb pro významnou digitální agenturu Actum|G2 působící na českém trhu.

Cloud computing od T-Systems slouží pro výkonnostní testování společnosti KOMIX

Systémový integrátor KOMIX s.r.o. vytvořil aplikaci SONEF, která podporuje proces schvalování různých druhů dokumentů, ať již smluv, nabídek nebo dalších libovolných typů dokumentů, ve společnostech a organizacích. Pro výkonnostní testování aplikace, které je nezbytné pro otestování všech funkcionalit, stability a nastavení, si firma KOMIX zvolila společnost T-Systems Czech Republic, která provozuje robustní platformu cloud computingu a disponuje rozsáhlou infrastrukturou a bezpečnými datovými centry.

Automotive Lighting

Nasazení speciálních aplikací pro CATIA V5 v Automotive Lighting.

Hostingové IT služby pro Pioneer Investments v ČR

Společnost T-Systems podporuje zákazníka prostřednictvím dedikovaného a komplexního ICT řešení, zajišťuje bezpečné hostování zákaznických aplikací včetně jejich provozu ve dvou nezávislých datových centrech. Součástí poskytovaného řešení je také podpora a správa aplikačních prostředí pro kritické i standardní aplikace zákazníka.

Cloud computing a dynamické služby pro Software602

Společnost T-Systems podporuje prostřednictvím svých ICT řešení významnou českou softwarovou společnost. Firma Software602 patří ke středoevropské špičce v oblasti elektronických dokumentů s právním účinkem a elektronizace procesů. Jejími zákazníky jsou střední a větší organizace ve všech sektorech trhu. Firma je jedním z klíčových dodavatelů českého eGovernmentu a realizovala také stovky projektů v podnikové sféře.

Unifikace koncových stanic

V rámci pravidelného hodnocení SLA a plnění procesu „continual service improvement“ bylo ze strany T-Systems navrženo k zajištění úspory nákladů zákazníka na poskytované služby, aby se realizoval projekt „Unifikace koncových stanic“.

IT Centrum

Mezinárodní logistická společnost se rozhodla zkonsolidovat svoje evropské IT aktivity a zřídit v Praze novu IT centrálu.

Proseat

Výrobce autosedaček, společnost proseat Mladá Boleslav, v roce 2004 ve spolupráci s T-Systems implementovala systém SAP R/3.

SAP pro Škoda Auto

Tým složený z odborníků společností IBM a T-Systems v automobilce Škoda Auto, a.s., úspěšně realizoval migraci aplikace SAP z prostředí MS Windows do prostředí Unix s minimálními odstávkami za pouhých pět měsíců.

Virtualizace serverů

Velká dominantní národní společnost zabezpečující transfer a distribuci komodita současně provádějící hromadný sběr dat za účelem monitoringu distribuce a realizaci aukčního prodeje komodit. V letních měsících za zvýšených venkovních teplot narazil zákazník na problém přehřívání serveroven, které vedlo až k občasnému automatickému vypínání serverů. Klasickými cestami se nedařilo získat vyšší výkon klimatizace, další prostory pro umisťování (přemístění) serverů, nebyly k dispozici. T-Systems navrhl řešení virtualizace, které optimalizuje počet serverů a redukuje tak náklady na ICT a spotřebu energií.

Tivoli ve Škoda Auto

Projekt pomohl nastartovat rozsáhlejší popis procesů a událostí v IT Škoda Auto společně s evidováním jejich výskytů a četností a výsledky využít pro zkvalitnění a zefektivnění IT služeb.

WAN na IP-VPN MPLS

Nadnárodní výrobní skupinu má řadu podniků a obchodních zastoupení rozprostřenou po celém světě. Pro komunikaci využívala běžné hlasové služby a pro přenos dat pak WAN z pronajatých datových linek.

Živnostenský rejstřík

Moderní aplikace na bázi třívrstvé architektury umožňují velice efektivní provozování, protože spojují výhody centralizovaného provozu datového centra a tenkého klienta.
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.