T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

O T-Mobile

Corporate Governance

Corporate Governance v naší společnosti

Máme vysoké nároky – a to zejména na sebe. Naše společnost T-Systems se řídí tím nejlepším, co v oblasti corporate governance existuje. Vedení účetnictví i ostatní naše počínání jsou v souladu s právními a interními předpisy a etickými principy.
 
Tyto zásady splňují požadavky naší mateřské společnosti Deutsche Telekom AG a očekávání veřejnosti, a současně jsou v souladu s právním rámcem. Pro nás corporate governance znamená, že zveřejňujeme transparentní finanční zprávy, efektivně řídíme naše pobočky, bezezbytku implementujeme existující směrnice a pravidla, při rozvoji našich obchodních aktivit máme na mysli trvalou udržitelnost, ctíme nejvyšší etické standardy a chováme se čestně a angažovaně.
Tyto principy naší společnosti s 48 000 zaměstnanců po celém světě nám umožňují:
Základem interní dokumentace v oblasti corporate governance ve společnosti T-Systems jsou Pravidla corporate governance společnosti Deutsche Telekom AG, Etický kodex, Vize koncernu, dále cíle obchodních jednotek týkající se ochrany životního prostředí, a také naše pravidelné zprávy z oblastí financí, ochrany životního prostředí a sociálních standardů. Dalším faktorem je přijetí etické spoluodpovědnosti – například formou sponzorování sportovních a kulturních akcí, sociální angažovanosti a podporou vzdělávání a odborného růstu prostřednictvím naší nadace Telekom-Stiftung.
 
Portál pro připomínky a stížnosti (Whistleblower Portal)
Je pro nás důležité, abychom splňovali výše zmíněné vysoké nároky i v každodenním životě – to znamená v souvislosti s našimi obchodními vztahy a službami. Pokud by se nám někdy nemělo podařit dosahovat tohoto cíle, výslovně Vás žádáme – Vás, naše klienty, zaměstnance, obchodní partnery a jiné zainteresované strany – abyste nás o takových skutečnostech informovali. Vytvořili jsme pro Vás náš Portál pro připomínky a stížnosti, prostřednictvím kterého nám můžete zasílat své postřehy týkající se účetnictví, kontrol a jakýchkoliv jiných problémů – pokud si přejete, i anonymně. Připomínky lze formulovat v českém jazyce. Budeme se zabývat každým podnětem, který prostřednictvím tohoto portálu dostaneme.
 
Corporate Governance označuje právní a faktický regulační rámec pro řízení a správu společnosti.
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.