T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

Korporátní odpovědnost

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry: „Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.”
Green-ICT3
Jinými slovy – našim úkolem je udržitelný rozvoj, který chápeme jako zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace. Aby bylo možno těchto cílů dosáhnout, je třeba mít na zřeteli hlavní koncepce udržitelného rozvoje:
-      Obnovitelné zdroje by měly být čerpány maximálně rychlostí, kterou se stačí obnovovat.
-      Vyčerpatelné zdroje by měly být čerpány maximálně rychlostí, kterou budou budovány jejich náhrady, na něž bude možno plynule přejít.
-      Intenzita znečišťování nesmí přesáhnout asimilační kapacitu životního prostředí.
-      Část současných technologií by měla být investována na redukci znečištění, snížení plýtvání a zvýšení efektivity (výrobků, energie, výrobních postupů, …).
Tento přístup ke způsobu života a ekonomickým aktivitám je součástí strategie T-Systems. Při sledování našich obchodních cílů využíváme zdroje se znalostí věci a šetrně, při koncepci našeho portfolia sledujeme minimalizaci energetické náročnosti. Chráníme tím nejen naše přirozené přírodní prostředí, ale pomáháme tím též zvyšovat konkurenceschopnost naši i našich zákazníků.  
Společnost T-Mobile, jako poskytovatel řešení informační a komunikační technologie (ICT), hraje klíčovou úlohu při vytváření moderní společnosti – například propagací nových forem zaměstnanosti, jež zlepšují rovnováhu mezi prací a rodinou, podporou chytrého využívání ICT při vzdělávání a školení, specifickými produkty pro energetiku a další průmyslové obory. A také vývojem systémů, které přibližují organizace veřejného sektoru občanům a zvyšují jejich efektivnost. Všechny tyto faktory podle našeho přesvědčení přispívají k udržitelnosti.
 Proto potřebujeme, aby si naši zaměstnanci uvědomovali zelenou problematiku. A pomáháme jim získat schopnosti a dovednosti k vytváření inovačních produktů pro naše zákazníky a efektivní obchodní procesy pro naši Společnost.
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.