T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

O T-Mobile

O nás

Služby a řešení pro firemní zákazníky a veřejnou správu - T-Mobile

Více než 5 milionů domácích zákazníků a tisíce společností v České republice spoléhá na jediného partnera pro informační a telekomunikační technologie (ICT): značku T-Mobile.
T-Systems Headquarters in Frankfurt
T-Mobile je součástí skupiny Deutsche Telekom. Na českém trhu působí značka T-Mobile od roku 1996 (dříve Radiomobil a.s.) a pokrývá řešení a služby určené firemním zákazníkům a veřejné správě. Výhodou propojení celého portfolia od mobilních telekomunikací až přes systémovou integraci umoňuje přinášet na trh integrované ICT služby z jednoho zdroje. Integrace pro nás ale neznamená jen IT plus telekomunikace. My hovoříme o komplexním přístupu k ICT, protože integrace u nás začíná už ve fázi vývoje řešení.
Competence, innovation and simplicity
Flexibilita je pro nás klíčová a chápeme ji jako základní hodnotu pro úspěch v podnikání.Našim klientům například poskytujeme ICT řešení jako dynamické služby – tedy podle jejich momentálních potřeb. Mohou si pronajmout software, hardware, výpočetní služby a kapacity datových úložišť přímo po síti. Tak udržují svoje ICT ve stavu odpovídajícím rozvoji podnikání. Díky této adaptabilitě mohou rychle reagovat na měnící se požadavky trhu. Díky produktům T-Systems se mohou společnosti zaměřit na jádro svého podnikání, optimalizovat procesy a snižovat náklady. Stručně, pomáháme vám být flexibilnější a efektivnější.
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.