T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

O T-Mobile

Případové studie

Služby dynamického datového centra pro společnost NET4GAS

Zákazník
Společnost NET4GAS zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku a sousední trhy, vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům na území České republiky. Zároveň provozuje pružnou, na poptávku orientovanou přepravní soustavu a související obchodní a technické produkty a služby. Společnost je výhradním držitelem licence pro přepravu plynu v ČR. Ročně společnost zajišťuje přepravu více než 40 miliard krychlových metrů plynu a má více než 500 zaměstnanců. Klíčovou strategií společnosti NET4GAS je diverzifikace zdrojů zemního plynu a posilování kapacity a flexibility přepravy, na další rozvoj přepravní soustavy v České republice a na vytváření přeshraničních propojů a kapacitních produktů.
Výchozí stav
IT oddělení NET4GAS vzniklo v roce 2010 v rámci tzv. IT unbundlingu (kompletní oddělení IT a IT služeb od zbytku skupiny RWE dle legislativních požadavků EU a Energetického zákona). Zákazník musel primárně řešit přesun technologického a provozního prostředí z jednoho datového centra do datového centra nového poskytovatele.
Řešení T-Systems
Společnost T-Systems poskytuje zákazníkovi několik typů ICT služeb. Jedná se o služby správy databází, správy OS, správu SAP systému, poskytování výpočetního výkonu na fyzických i virtuálních serverech a poskytování diskového
prostoru včetně řešení záloh a podobně. Součástí jsou také datové služby. Začleněním požadovaných služeb zákazníka do prostředí T-Systems byl naplněn efekt „cost sharing“ a pro zákazníka tak bylo dosaženo zajímavých cen, které byly z pohledu nákladů zákazníka vyhodnoceny jako příznivé. Na tomto přesunu se T-Systems aktivně a úspěšně podílelo a celá tranzice byla úspěšně realizována v průběhu 2 měsíců z prostředí datového centra v Brně do datového centra T-Systems v Praze. V průběhu přechodu byla zahájena optimalizace prostředí pro plnohodnotný provoz, tedy poskytování veškerých ICT služeb. Pro zákazníka jsou tak poskytovány bezpečné a garantované služby. Veškeré služby jsou poskytovány v prostředí a na technologii T-Systems a zákazníkovi je tak umožněno flexibilní využívání kapacit.
Přínosy pro zákazníka
Realizací řešení vznikly pro zákazníka významné přínosy v podobě úspory nákladů vynaložených za odebírané služby získané cost sharing prostředím poskytovatele a optimalizací dosaženou po přechodu služeb k T-Systems. Nespornou výhodou je také flexibilita čerpání služeb dle reálné potřeby a fakturace podle skutečně odebraného objemu služeb. Ředitel IT ve společnosti NET4GAS, Zdeněk Haloda, je přesvědčen, že zajištění ICT služeb datových center formou outsourcingu je pro jejich společnost správná cesta.

„Zavedení štíhlého IT má za cíl zaměření interních zdrojů především na podporu klíčových obchodních aktivit, a to jak s cílem podpory aplikační vrstvy a řízení IT architektury, tak přímé řízení služeb a dodavatelů. Veškeré IT aktivity, které se obejdou bez znalosti našeho business prostředí považujeme za komoditní produkty a služby, které lze zajistit externě od našich dodavatelů. Důležitou roli hraje samozřejmě i nabízená cena, posouzení „make or buy“ je vždy součástí rozhodnutí o outsourcingu. Spolupráci hodnotím velmi pozitivně, v případě služeb od T-Systems se potkala profesionální kvalita a flexibilita s příznivou cenou, což rozhodně není vždy samozřejmé.“
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.