T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

O T-Mobile

Green ICT

Žijme a dýchejme zeleně

Udržitelná ICT by měla firmám šetřit peníze, aniž by vyvolávala dodatečné náklady. Nový přístup společnosti T-Systems pomáhá zákazníkům dosáhnout ekologických i ekonomických cílů v oblasti ICT (Green ICT).
Green-ICT-1
ICT není svým dvouprocentním příspěvkem k celosvětovým emisím CO2 jen nevinným nezúčastněným divákem. Jde-li o téma udržitelnosti, pozornost se stále více soustřeďuje na IT.
Myšlenky na šetření zdroji však nevedou k ničemu, pokud nejsou skutečně realizovány.
Přístup a řešení společnosti T-Systems pomáhají zákazníkům snížit jejich „uhlíkovou stopu“ ve vztahu k ICT: postupný proces step-by-step může například snížit spotřebu energie v datových centrech o 75%. Virtualizační technologie vykazují lepší výsledky při využívání stávající výpočetní kapacity. A pouhá optimalizovaná kontrola teploty v datových centrech může sama o sobě ušetřit až 20% spotřebované elektrické energie. Při nasazení technologie tenkých klientů může podle propočtů Institutu Frauhofer navíc omezit skleníkové plyny až o 45%.
Společnosti též mohou snížit emise CO2 realizací kompletních firemních procesů založených na IT. Logistická firma DHL například zřídila balíkové stanice propojené datovou sítí. Používají-li firmy pro vyzvedávání a podávání zásilek samoobslužných zařízení, mohou kombinovat balíkové přepravy. Pro nákladní automobily to znamená o 600.000 ujetých kilometrů méně.
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.