T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

O T-Mobile

Případové studie

Nasazení speciálních aplikací pro CATIA V5 v Automotive Lighting

19. září 2011

Zákazník
Společnost Automotive Lighting je jedním z největších výrobců světelné techniky pro automobilový průmysl v rámci České republiky, střední a východní Evropy. Je dceřinou společností italské společnosti Magneti Marelli. Sídlo české pobočky je situováno v jihlavské průmyslové zóně, kde probíhá nejen výroba, ale i vývoj nejmodernějších světlometů, které poté dodává do většiny evropských automobilek.
Firma Magneti Marelli je mezinárodní společností, patřící do italské skupiny Fiat, ve svých výrobních, vývojových a aplikačních centrech po celém světě zaměstnává přes 32 000 zaměstnanců a vykazuje tržby přesahující 5 miliard eur.
Výzva
Vývojová oddělení automobilek dnes v rámci konstrukce světlometu požadují takový CAD model, ve kterém jsou obsaženy všechny konstrukční prvky stejně jako na skutečném světlometu, a to do nejmenších detailů včetně například téměř mikroskopických přechodových zaoblení. Optické oblasti prakticky každého světlometu jsou dnes tvořeny desítkami až stovkami prvků (v extrémních případech jich bývá i několik tisíc), které mají na vlastnosti výsledného produktu významný vliv.
Tvorba takového CAD modelu může v závislosti na složitosti světlometu trvat až 10 pracovních dní usilovné a náročné práce konstruktéra. Tvorba CAD modelu se přitom skládá z velkého množství rutinních a opakovaných činností, které lze systémově zjednodušit, automatizovat nebo případně úplně eliminovat.
Cílem projektu bylo minimalizovat objem neproduktivních činností, jako je například vytváření často se opakujících či typizovaných objektů, opakovaná tvorba a vyplňování standardních tabulek ve výkresové dokumentaci, či opakovaná tvorba průvodní dokumentace.
Řešení
Realizace projektu byla založena na technologii konstrukčního systému CATIA V5. Zatímco v po­čátcích byla konstrukce řešena systémy starší generace (CATIA V4), dnes stojí téměř výhradně na moderní technologii CATIA V5. V souvislosti s postupným uplatňováním pokročilých kon­strukčních metod jsou nasazovány další technologie, které dovolují možnosti systému CATIA V5 plně využít. Příkladem těchto technologií jsou skriptovací jazyky VB skript a Visual Basic, nebo speciální aplikace XV5 pro tvorbu povrchů.
Projekt probíhá s větší či menší intenzitou v závislosti na potřebách odběratele dosud. V rámci této spolupráce lze identifikovat několik paralelně probíhajících podprojektů, jako jsou školení uživatelů, spolupráce při vývoji metodiky práce, pravidelná setkání řešitelských týmů formou workshopů či vývoj aplikací na zakázku.
Přínosy pro zákazníka
Projekt nasazení speciálních aplikací pro CATIA V5 znamená velkou úsporu času i nákladů, spojených především s nutností vykonávat v oblasti vývojové konstrukce neustále se opakující činnosti. Konstruktéři se tak mohou soustředit na vlastní tvůrčí práci bez obav z toho, že by se museli významnou část pracovní doby zabývat rutinními činnostmi.
Jedním z konkrétních příkladů spolupráce je vývoj skriptů pro automatizovanou tvorbu vlnkování. Vytvoření řady algoritmů pro tvorbu vlnkování umožnilo při nasazení v praxi dosáhnout řady přínosů. Geometricky jednodušší a pravidelnější tvary lze pokrýt vlnkováním téměř v celém rozsahu, úspora konstrukčního času pro tento krok je tedy prakticky okolo 90%. Se složitostí geometrických tvarů reálná úspora samozřejmě klesá, ale nedostává se pod hranici 30%, které je dosahováno u extrémně složitých tvarů.
Proč T-Systems?
„Společnost T-Systems, jsme si jako dodavatele vybrali z několika důvodů“, říká koordinátor moderních konstrukčních metod společnosti Automotive Lighting Bohuslav Lysa. „Tím hlavním byly dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování IT služeb pro automobilový a letecký průmysl a jeho subdodavatele.T-Systems se může opřít o zázemí silné nadnárodní společnosti a v oblasti PLM, kam daný projekt spadá, je schopen prokázat celou řadu úspěšně realizovaných projektů s referencemi u takových společností, jako jsou Škoda Auto, VW, Daimler Benz, BMW, Porsche, či Airbus. Po několika letech zkušeností lze spolupráci pracovních týmů obou stran hodnotit jako velmi úspěšnou a z pohledu komunikace mezi pracovními týmy jako neformální. Spojení konstrukčního know-how kmenových zaměstnanců se znalostmi dodavatele v oblasti konstrukčních systémů se pro Automotive Lighting stává silnou konkurenční výhodou.“
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.