T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

Ochrana osobních údajů

Ochrana dat

Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek. T-Systems si plně uvědomuje význam práva na soukromí a zavazuje se k jeho ochraně. Tento princip je součástí naší podnikové kultury a odráží se ve všech našich produktech a poskytovaných službách. Snažíme se, aby vaše osobní údaje zůstaly přísně důvěrné. Neustále revidujeme, a kde je to nutné, vylepšujeme postupy ochrany dat, abychom uchránili vaše soukromí.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké informace si zaznamenáváme, když navštívíte naše webové stránky, a k čemu je užíváme. Toto prohlášení se však nevztahuje na stránky, které jsou spravovány jinými společnostmi než T-Systems Group. Naopak odkaz na prohlášení poskytujeme na této i na všech ostatních webových stránkách T-Systems.
Sběr a užití osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, náš server z bezpečnostních důvodů přechodně zaznamená následující data: doménu nebo IP adresu volajícího počítače, čas vstupu, údaje o každém souboru, který klient požadoval (název souboru a URL), kód HTTP, odkazující URL (webová stránka, kterou jste navštívili jako poslední), a počet bytů přenesených během vaší návštěvy stránek.
Na vašem PC můžeme uchovávat informace ve formě cookies. Cookie je částečná informace, kterou může webová stránka poslat vašemu prohlížeči a uložit ve vašem systému. Cookies nám však neumožňují přístup do vašeho systému ani k vašim osobním údajům. Je třeba však upozornit, že nesprávné nastavení vašeho prohlížeče umožňuje cookies využívat. Pokud nechcete cookies využívat, je třeba adekvátně upravit nastavení. Cookies využíváme pouze při úpravě webových stránek dle vašich požadavků a preferencí.
Osobní údaje - jako je vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu - nezaznamenáváme, pokud je neposkytujete dobrovolně, když se např. účastníte nějakého průzkumu, soutěže či loterie, nebo když podáváte formulář s žádostí o zaměstnání. Osobní údaje, které jsou zaznamenány během vaší návštěvy webových stránek T-Systems, jsou použity pouze v souladu se zákony země ve které je společnost T-Systems zaregistrována.
Využití a šíření osobních informací popsaných výše
Vaše osobní údaje jsou užívány výhradně společností T-Systems především k administrativním účelům a k tomu, abychom lépe plnili vaše požadavky a znali vaše preference - pro jaký případ uvedete vaše osobní informace na webových stránkách, pouze pro takový budou použity. Pokud byste nám dali souhlas, použili bychom vámi dobrovolně zpřístupněné informace pro specifický výzkum nebo marketing, ne však pro další neupřesněný účel. Vaše údaje odhalíme pouze vládním institucím, pokud nás o to budou v souladu se zákonem žádat. Naši zaměstnanci jsou vázáni příslušnými dohodami o utajení.
Svoboda informací
Pokud si přejete revidovat údaje, které jsme o Vás nashromáždili (např. jméno, adresu), zašlete laskavě psanou žádost relevantní pobočce T-Systems.
Bezpečnost
T-Systems používá nejmodernější technické a manažerské metody a procesy k ochraně osobních údajů, které nám zašlete z neautorizovaných přístupů či omylem.
Kontaktujte nás
Pokud máte nějaké dotazy, připomínky či zvláštní požadavky na změny, zmrazení či odstranění vašich osobních dat, kontaktujte naši holdingovou společnost T-Systems International GmbH nebo relevantní pobočku T-Systems.
Data Protection Officer:
Deutsche Telekom AG
Konzerndatenschutz / Group Privacy
Konzernbeauftragter für den Datenschutz / CPO
Dr. Claus-Dieter Ulmer
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.