T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

Odvětví

Automobilový průmysl

Flexibilní řešení pro dynamický trh

Automobilový průmysl v současné době prochází velkými změnami a otřesy, které mají dopad na všechny strany podílející se na jeho hodnotovém řetězci, tedy dodavatele, výrobce i poskytovatele logistických služeb.
Výzvy a problémy tohoto odvětví jsou všeobecně známé: zvýšená konkurence vyplývající z globalizace a možnosti mezinárodního srovnání, obrovský tlak na rozvoj podnikání i na ceny, kratší cykly životnosti modelů, inovací a novinek, tlak na přizpůsobení se prostřednictvím výroby v režimu Just-In-Time, celosvětová spolupráce i místní posuny a z nich vyplývající změny organizačních struktur firem, správa stále složitějších IT systémů a celosvětových sítí, rostoucí poptávka po integraci procesů a systémů atd.
Připravte se na změny
T-Systems má více než dvacetileté zkušenosti z práce pro společnost Volkswagen Group v oblasti IT, a proto důvěrně zná procesy probíhající u výrobců automobilů, dodavatelů i dealerů, od DMS systémů až po kompletní škálu řešení pro výrobce a importéry. Je partnerem, schopným vytvořit na míru šité produkty pro vaše potřeby, vyvíjet individualizovaná řešení, zavádět je po celém světě nebo jen ve vaší kanceláři a podporovat vás i vaše zákazníky při vaší budoucí práci s těmito produkty.
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.