T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

Odvětví

Integrovaný nemocniční informační systém

Integrovaný nemocniční systém

T-Systems přináší nemocniční informační systém, který zahrnuje řešení ISH SAP a i.s.h.med, propojující  evidenci a řízení péče o pacienty s řízení nemocničních zdrojů a výkonem lékařských činností. Celé řešení je plně lokalizováno a připraveno pro české zdravotnictví.
eHealth02
Management nemocnic má v tomto systému celkový přehled o aktuálních nákladech a provozu nemocnice a může jednoduše provádět vyúčtování zdravotní péče vůči pojišťovnám či samotnému pacientovi. Rozšíření možností systému je možné díky integraci se systémem i.s.h.med, které zahrnuje důležité funkce pro výkon lékařské činnosti a následné evidence. Veškerá data jsou uložena v systému a digitálně zpracována, lékař má možnost například po operaci přiložit k nálezu zvukový nebo obrazový záznam. Vytváří se tak kompletní zdravotní dokumentace, která obsahuje veškeré náležitosti a pomáhá lékařům při poskytování zdravotní péče. Samozřejmostí je respektování všech aspektů důvěrnosti dat pacientů a soulad s legislativou. Řešení, které již dnes používá například 85 procent německých fakultních nemocnic, jim rovněž umožní snížit objem nákladů a administrativy spojené s vykazováním a lépe plnit požadavky pojišťoven na vyúčtování. V českém prostředí se dnes vše obvykle dělá v rozdílných systémech, které neumí spolupracovat.
Výhody řešení od T-Systems
Kompetence T-Systems
Společnost T-Systems má řadu zkušeností a referencí z implementací nemocničního zdravotnického systému v Německu, Rakousku, Španělsku a dalších zemích.
T-Systems například realizoval implementaci systému ISH a i.s.h. med včetně portálového řešení ve Všeobecné veřejné nemocnici ve spolkové zemi Horní Rakousko, v kombinaci s inteligentními kartami pak ve Všeobecné veřejné nemocnici v Linci. Za zmínku stojí také projekt pro sdružení sedmi nemocnic Vinzenz Gruppe ve Vídni a Horním Rakousku.  Tyto zkušenosti přenáší do lokalizované verze, která je k dispozici v České republice, a která je nastavena s ohledem na české standardy a požadavky místních zdravotnických zařízení.

Související odkazy

© 2014 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.