T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

Odvětví

Řízení dodavatelského řetězce

Optimalizujte – a pak ještě o něco více

Obtížnost řízení dodavatelského řetězce, tj. jakou míru „viditelnosti“ umožnit v systému B2B, jak nejlépe optimalizovat hodnotový řetězec a jak vytvořit systémy, které počítají s léty tučnými i hubenými, je skutečně veliká.
SCM řešení nabízené T-Systems vám může přinést konkurenční výhodu až 50% zkrácení celkové doby průchodu dodavatelským řetězcem, žádné výpadky zásob, až o 47 % menší objem zásob.
Dědictví zkušeností z automobilového průmyslu
Společnost T-Systems sehrála významnou roli při digitalizaci řízení dodavatelských řetězců a vytvořila prvotřídní systémy realizace výroby a logistiky náhradních dílů. Své zkušenosti se systémy skladového řízení v automobilovém průmyslu jsme přenesli také do oblasti rychle se kazícího zboží.
Nové trendy
Ještě důležitější je, že stojíme v čele nové vlny SCM: odpovídáme totiž na otázku, co dělat, když je váš interní procesní řetězec již optimalizován. Tato odpověď zní „Supply Chain Collaboration“, tedy spolupráce v dodavatelském řetězci, a společnost T-Systems stojí v první linii průkopníků tohoto nového řešení. Namísto interní sítě vám pomůžeme vytvořit síť klíčových systémů všech vašich dodavatelů. A přínos pro vás? Systémy upozorňující na úroveň zásob, automatická fakturace a vyúčtování – a více času na váš hlavní obor činnosti.
Naším cílem je poskytovat vám smysluplné služby ve všech fázích obchodního řetězce. Našimi klíčovými slovy jsou průhlednost, flexibilita a optimalizace.
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.