T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

Odvětví

Automatizace testů řídících jednotek

Automatizace testů řídících jednotek

Automatizace testů řídících jednotek a dalších komponent automobilů i jiných výrobků je logickým důsledkem zvyšujících se tlaků na vyšší kvalitu, snižování nákladů na vývoj nových modelů rostoucí komplexnost zařízení. Automatizace umožňuje provést test kdykoli, navíc za zlomek času potřebného k otestování stejné komponenty v reálném voze nebo manuálně a test později naprosto shodně opakovat nebo znovu analyzovat s různým nastavením hodnotících kritérií.
Pod pojmem „automatizace testů“ je třeba si představit mnohem širší spektrum činností, než by se na první pohled mohlo zdát. Nejde jen o pouhé naprogramování testů. Dříve, než je k dispozici hotový automatický test, je nutné provést mnoho souvisejících kroků.
Specifikace
Jedním z prvních kroků v životním cyklu nové verze nebo zcela nového výrobku by vždy měla být podrobná specifikace vlastností a funkcí zařízení. Již v této fázi je vhodné myslet na testování a společně s technickou dokumentací a popisem všech funkcí definovat přesně testovací postupy, které je možné následně použít i při hodnocení stavu projektu.
Tvorba modelů
Aby bylo možné kterékoli zařízení správně otestovat, je nezbytně nutné vytvořit pro něj podmínky nerozpoznatelné od skutečné zástavby. Nejčastěji se tak děje pomocí fyzikálních a matematických modelů MATLAB/Simulink. Model umožní  nasimulovat okolí řídící jednotky tak dokonale, že řídící jednotka nepozná, že není v reálném voze. Je možné rovněž netestované řídící jednotky nebo další komponenty (sondy, klapky, atd.) modelem zcela nahradit. Správnost vytvořeného modelu je však také nutno kontrolovat/testovat (MiL – Model In the Loop) a to především v případech, kdy by velmi komplikovaný model mohl být zdrojem chyb a zkreslovat tak výsledky testů hodnoceného zařízení. Někdy je tedy vhodnější použít skutečný komponent a stimulovat jej mechanicky.
Hardware
Pro spuštění modelů jsou využívány počítače operující v reálném čase (RTPC – Real-Time PC) osazené, pro komunikaci s testovaným zařízením, velkým počtem digitálních a analogových vstupů a výstupů. Tzv. HiL simulátory (HiL – Hardware In the Loop), které je často potřeba kombinovat s dalšími systémy, aby bylo možné bezpečně zaručit správnou funkčnost testovaného zařízení. Mezi takové systémy patří např.:
Software
Pro efektivní automatizované testování jsme vyvinuli vlastní vývojové prostředí, které nabízí především:
možnost propojení se stávajícími systémy a nástroji

Ke stažení

© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.