T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Odvětví

Proces budování výrobního informačního systému

Proces budování výrobního informačního systému

Výrobní informační systém
Na rozdíl od prakticky standardních procesů v oblastech jako je účetnictví, skladové hospodářství, zpracování objednávek apod. je výroba v každé společnosti unikátní a řešení problémů relevantních procesů tak představuje specifickou, komplexní problematiku. Jedinou IT podporou v této oblasti bývá e-mail a office aplikace a výroba tak v mnoha společnostech stojí na znalostech a zkušenostech nejnižší úrovně výrobního managementu – vedoucích výroby, dispečerech a mistrech a na jejich schopnosti se na základě zkušeností rychle a správně rozhodnout a své rozhodnutí realizovat. Důsledkem tohoto stavu jsou značné rezervy v efektivitě a flexibilitě výroby.
Proces vzniku výrobního IS
Základním posláním výrobního informačního systému je podporovat kontinuální zlepšování efektivity výroby. Pokud má být naplněno očekávání, vložené do implementace systému, a přínosy mají být skutečné a měřitelné, pak je nutné, aby pojem výrobní informační systém byl chápán spíše jako kontinuální proces postupného budování softwarové aplikace po relativně malých krocích podle stanovených priorit než jako implementace komplexního řešení.
Postupné budování výrobního IS umožní zejména:
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.