T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Odvětví

HyperKVS

HyperKVS

Systém pro správu konstrukčních dat v koncernu Volkswagen.
Systém je centrálním archivem dokumentů pro celosvětovou výměnu všech koncernových dokumentů, které se týkají konstrukčních dat v rámci procesních řetězců a k nim náležících popisných dokumentů. Do systému se ukládají veškerá CAx data jako jsou 3D modely, 2D výkresy tak i ručně vytvořené dokumenty.
HyperKVS poskytuje mimo jiných i tyto základní funkce:
Popis řešení (připojení pomocí ADSL)
Pro přístup k systému KVS je využito site to site VPN spojení. V rámci sítě Internet je vytvořeno bezpečné propojení mezi počítačem uživatele přistupujícího k systému KVS a servery, na kterých je systém provozován.
Pro připojení k Internetu bylo zvoleno ADSL připojení. Díky tomuto dostupnému způsobu komunikace je možné, spolu s vhodně zvolenými přenosovými rychlostmi, získat kontrolu nad telekomunikačními poplatky. ADSL linka není součástí nabízeného řešení, její zřízení je plně v kompetenci uživatele systému KVS. Musí však splňovat některé parametry:
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.