T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

Odvětví

Energetika

Energetika vstupuje do digitální éry

Energetika prochází hlubokými změnami podněcovanými mnoha vnějšími faktory. Výrobci a distributoři energií musí v důsledku národních požadavků a nařízení EU, jako například cíl 20/20/20, změnit styl myšlení a projít restrukturalizací.
Trh s energií prochází změnou. Aby bylo možné zajistit pravidelné odečty vody, elektřiny, plynu a dalších médií, musí být zajištěno pružné, spolehlivé a bezpečné fungování IT pro poskytovatele těchto služeb. Ekologické povědomí, klimatické změny a obnovitelná energie vedou k vyšším cenám a k většímu tlaku na náklady. Distributoři a výrobci energie musí poskytovat pružné tarify a umožňovat zákazníkům na trzích snadný a rychlý přechod k jiným dodavatelům a cenovým plánům. Sílící konkurence a vyšší orientace na zákazníky spolu s komplexní bezpečností vyžadují pružné procesy a ICT infrastrukturu. 
energy-cz
Kompletní (end-to-end) řešení IT
Rozmanité výzvy, jimž čelí energetika, lze zvládnout pomocí flexibilních ICT řešení. Společnost T-Systems za tímto účelem využívá kombinaci svých odborných zkušeností v telekomunikacích, informačních technologiích a systémové integraci. Firmám to umožňuje implementovat nové obchodní modely a zvyšovat efektivnost. Vedle zkušenosti s ICT navíc T-Systems nabízí hluboké znalosti procesů v odvětví energetiky. T-Systems může vedle svých vlastních schopností a zdrojů čerpat z komunikační infrastruktury Deutsche Telekomu a z dlouholetých zkušeností se správou hromadných dat. Hráči z odvětví energetiky proto mohou získat přístup k rozsáhlé komunikační síti, bezpečným datovým centrům v České republice a dalších zemích, 20 000 technickým odborníkům a k odborným znalostem spojeným se zpracováním velkých objemů dat. Deutsche Telekom, jehož je společnost T-Systems nedílnou součástí, například v rámci provozu sítě pro mobilní telefony v Evropě denně zpracovává zhruba 100 miliónů datových záznamů a přibližně 20 miliónů transakcí připadá na síť pro výběr dálničního mýta. T-Systems je díky této jedinečné kombinaci zkušeností s ICT, procesy spolu s nejnovější technologií chytré (inteligentní) energie pro zákazníky z energetiky partnerem, který je schopen zajistit vše z jednoho zdroje.
Portfolio služeb pro energetiku
Konzultace transformace a procesů
Bezpečnostní a technologické koncepce
Dynamická, přizpůsobivá ICT řešení
Integrovaná řešení telekomunikací
Infrastrukturní balíčky a balíčky šité na míru zákazníků
Správa, archivace a ukládání dokumentů
Aplikační řešení, např. správa aplikací, ERP, BI, testování
Odečtové služby
Cloudové služby pro distributory a výrobce energie
Procesy v energetice a IT služby, např. správa odečtových dat, cenové kalkulace a portály
Efektivnost energií pro firmy
Správa domácností
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.