T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

Produkty a řešení

Provoz SAP aplikací

Provoz SAP aplikací

Firmy využívající outsourcing provozu, podpory a údržby jejich SAP prostředí, mají více prostoru, aby se věnovaly svému hlavnímu podnikání a optimalizovaly své náklady. 
Společnost T-Systems je přední poskytovatel ICT služeb v České republice a je zároveň i jedním ze nejvýznamnějších celosvětových strategických partnerů společnosti SAP. Vysoká úroveň, kvalita a rozsah této vzájemné spolupráce byla také opakovaně oceněna cenou „Pinnacle Award“ v kategorii“Outsourcing – Hosting,“. T-Systems Czech Republic je v rámci mezinárodní struktury T- Systems International důležitým kompetenčním centrem pro řešení SAP, ve kterém jsou sledovány a plně podporovány desítky systémů SAP velkých mezinárodních klientů z celé Evropy.
Společnost T-Systems patří do úzké skupiny globální partnerů (Global Services Partners) společnosti SAP. T-Systems poskytuje celosvětově služby SAP pro více než 1,2 milionu uživatelů. V současnosti jsou více než dvě třetiny SAP služeb společnosti T-Systems poskytovány formou cloud computingu na internetové platformě a tento trend má rostoucí tendenci. Stále více zákazníků využívá přínosy a výhody, které plynou z dynamických služeb a přecházejí se svými SAP systémy na moderní platformu, která jim umožňuje platit jen za to, co používají.
Zákazníci mohou využít celou řadu obchodních modelů pro provoz jejich SAP aplikací. Společnost T-Systems nabízí standardizovaná řešení, která jsou provozována na infrastruktuře zákazníka, přes hostování a správu aplikací v bezpečných datových centrech T-Systems až po kompletní outsourcing všech aplikací a modulů SAP. V případě poskytování služeb na platformě cloud computingu získává zákazník konkurenční výhodu, která vyplývá z úspory nákladů a jejich přeměnu z fixních na variabilní, snížení investic do vlastní zdrojů SAP a flexibilní přístup k pokrytí plánovaných i nečekaných provozních špiček.
 
Přínosy standardizovaných služeb SAP od T-Systems:
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.