T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

Produkty a řešení

Virtuální desktopy

Virtuální desktopy

T-Systems přináší novou dimenzi přístupu k firemnímu IT prostřednictvím služby Virtuálních desktopů. Služba umožňuje snadný a ekonomicky efektivní provoz desktopové infrastruktury. Virtuální desktopy zajišťují přenesení aplikací a systémů do datového centra, odkud ho odebírají jednotliví uživatelé prostřednictvím svých terminálů. Odpadá tak náročná konfigurace a správa různých zařízení a desktopů, vše je možné standardizovat a sjednotit správu firemních desktopů a tuto standardizaci dlouhodobě udržet za vynaložení minimálních nákladů. T-Systems nabízí kompletní řešení virtualizace desktopů včetně dodávek terminálů. Jako koncové terminály mohou být využity stávající PC.
Přední světové analytické společnosti signalizují, že v případě klasických desktopů je vynaloženo více než 2/3 celkových nákladů v životním cyklu desktopu na servis a podporu, provozní problémy, dotazy uživatelů atd. Centralizovaná virtuální desktopová infrastruktura od T-Systems, ke které se uživatelé připojují pomocí tenkých klientů, nabízí značné potencionální úspory. K dalšímu zvýšení efektivity celého řešení přispívá vysoká míra standardizace společně s centralizovanými daty a aplikacemi. Tenký klient může být provozován kdekoliv s minimální nutnou správou.
Přínosy řešení:
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.