T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

Produkty a řešení

Vývoj, správa a modernizace aplikací (AMM)

Application Management

Správa aplikací & Modernizace (AMM – Application Management & Modernization) je komplexní outsourcingové řešení od společnosti T-Systems pro řízení a další vývoj aplikací, které operativně provozuje sám zákazník nebo společnost T-Systems.
AMM je kompletní soubor služeb, který zahrnuje po celý životní cyklus analýzu, plánování, přechod, běžný provoz a modernizaci v souvislosti s ošetřováním, údržbou a dalším vývojem obchodních aplikací. Jádrem nabídky AMM je standardizovaný postupový a dodavatelský model AMbition, který je založen na celosvětově uznávaném standardu ITIL.
S AMM mohou zákazníci ušetřit až 30 procent dosavadních nákladů a pružně a rychle přizpůsobovat potřebné zdroje – zcela dynamicky a podle aktuálních potřeb. Zákazníci tak získávají přidanou hodnotu pro své ICT a pomocí modernizace a inovací zvyšují svoji národní a mezinárodní konkurenceschopnost.
Správa aplikací - služby
V rámci správy aplikací, přebírá T-Systems na individuálně dohodnutou dobu péči i o nejkomplexnější podnikovou aplikaci, od systémů SAP, přes další standardizované systémy až po individuální aplikace. Odbornou kvalitu zajišťují dlouholetá partnerství s předními mezinárodními dodavateli aplikačních řešení.
Klíčem k úspěšnému provozu a správě aplikací prostřednictvím T-Systems je postup dle AMbibion V3 založeném na rozsáhlém standardizovaném seznamu služeb. Tento katalog vyvinul T-Systems při využití praktických zkušeností (Best Practice) z mnoha úspěšných projektů AMM. Tím je zajištěna vysoká kvalita dodávek v každé fázi správy aplikací, od analýzy, plánování, přípravu přechodu s převzetím personálu po běžný provoz dle ITIL V3.

Výhody

Dostupnost
Díky správě aplikací dle standardů ITIL jsou co nejrychleji odstraňovány vznikající problémy. Jsou přitom zajištěny nejkratší časy odezvy. Podniky tak mohou plně využívat funkcionalitu svých aplikací. Pro zákazníka je též podstatnou výhodou, že má kdykoli přístup k dalším personálním a technologickým zdrojům, aniž by k tomu musel vytvářet a udržovat vlastní kapacity.
Efektivita a pružnost
Vysoký stupeň standardizace při poskytování služeb dovoluje efektivní využití zdrojů a rychlou realizaci všech opatření. Používáním modernizačních přístupů, tzn. industrializace, konsolidace a transformace, mohou být zeštíhlovány aplikace a zjednodušovány obchodní procesy. Dále se tím zvyšuje se tím efektivní přínos AMM a znovu se snižují podnikové náklady. Podnik tím navíc získává na efektivnosti, neboť například zjednodušené obchodní postupy umožňují rychlejší reakce na požadavky trhu.
Kvalita
Podniky na základě industrializovaného poskytování služeb získávají vyšší kvalitu služeb než při správě aplikací z vlastních zdrojů. T-Systems kdykoli zajišťuje nejnovější služby „state of the art“.
Jistota plánování
Firmy mohou efektivně strategicky plánovat a jsou oproštěny od starostí s přizpůsobováním jejich aplikačního prostředí. T-Systems provádí správu aplikací a modernizaci již s ohledem na budoucnost k co nejaktivnějšímu zamezení vzniku problémů a využívání nových obchodních modelů.
Jaké služby lze v rámci AMM získat?
Konzultační služby AMM
Služby přechodu k outsourcingu AMM
Dodací služby AMM
Služby podpory AMM
Upgradové služby AMM
Speciální zákaznické služby AMM
Pro podrobnosti o jednotlivých službách a možnostech využití nás neváhejte kontaktovat.
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.