T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Produkty a řešení

SAPaaS

SAP as a Service

Při klasické implementaci SAP ERP systému je zpravidla nutné vynaložit prvotní investici, která pokrývá nákup licencí, infrastruktury a nezbytné implementační a konfigurační služby. Provoz systému pak generuje další provozní náklady v podobě pravidelných plateb, které pokrývají poplatky za hardwarovou, softwarovou údržbu a podporu, případně i uživatelskou podporu.
SAPaaS (SAP jako služba) od společnosti T-Systems je unikátní obchodní model založený na kombinaci flexibilního poskytování ICT infrastruktury, SAP licencí a implementace, které dohromady tvoří kompaktní „solution as a service“ koncept. U zákazníka odpadá nutnost již dříve zmíněné počáteční investice a veškeré náklady jsou účtovány flexibilně formou pravidelných měsíčních splátek po předem sjednanou dobu 
Dynamické poskytování SAP infrastruktury
Provoz infrastruktury pro SAP řešení jako služba je zajištěn na bázi tzv. Cloud computingu. Výpočetní výkon je poskytován na virtualizované (cloud computingové) platformě v datovém centru společnosti T-Systems, umístěném na území České republiky. Zákazník nemusí investovat do vlastní infrastruktury pro provoz ERP systému a tím je odbourána podstatná část prvotní investice. Služba dynamické SAP infrastruktury navíc umožňuje vysokou variabilitu a flexibilitu. Zákazník má možnost měnit množství odebíraných služeb na základě aktuálních potřeb. Díky dynamickému pojetí je možné ušetřit až 40% nákladů na provoz ICT.
Pokud si zákazník nepřeje využívat dynamickou infrastrukturu od T-Systems, například z důvodu, že již potřebný HW vlastní, je možné flexibilně poskytovat SAP licence i na jiných typech infrastruktury, za podmínky jejich umístění (hostingu) v datovém centru společnosti T-Systems.
Flexibilní poskytování SAP licencí
Díky unikátní smlouvě mezi společnostmi SAP a T-Systems mají zákazníci možnost využívat SAP licence formou služby. Nejvýznamnější část počáteční investice je tak eliminována a rozpuštěna do pravidelných měsíčních splátek po předem sjednanou dobu. Zákazník navíc získává možnost velice snadno zvyšovat, ale i snižovat počet aktivních uživatelů systému.
Ve spojení s dynamickou SAP infrastrukturou zákazníci mají možnost využívat v každém okamžiku jen ty zdroje a licence, které reálně potřebují.
Přínosy řešení SAP as a Service
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.