T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

Produkty a řešení

Systémová integrace

B2x Portal Solution

B2x Portal solution je integrační prvek, který sdružuje na jednu obrazovku veškeré požadované informace pocházející z různých zdrojů bez nutnosti zásahu do těchto zdrojů a aplikací. Všechny informace jsou pak zobrazovány v reálném čase, bez nutnosti přepínání oken, zatěžování koncových klientů neúměrným množstvím běžících aplikací. V systému je možno nastavení uživatelských preferencí. Aplikace běží na zvláštních serverech, takže ke koncovému uživateli se dostanou již zpracované informace v klientem požadovaném formátu. Odpadají tím nároky na velkou výkonnost koncových stanic, protože veškeré operace se provedou na serverech a ke koncovému klientovi se dostane informace již zpracovaná do koncové podoby.
Přínosy
T-Systems má ve svém portfoliu portálová řešení jak ve formě Business-to-business tak i ve formě Business-to-Employee.
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.