T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Produkty a řešení

Vizualizace dat

Vizualizace

Vizualizace dat představuje nedílnou součást vizuálního managementu především ve výrobě. Služba vizualizace dat od T-Systems (vizualizace klíčových ukazatelů) je založena na on-line sběru dat z výroby. Zajišťuje výpočet výkonnostních ukazatelů a jejich zobrazení vhodnou formou na vizualizačních tabulích ve výrobní hale. Základním cílem vizualizace dat je poskytnutí aktuální a přesné informace v místě a čase rozhodnutí a plné integrování pracovníků do výrobních procesů a současně jejich kontrola. Vizualizace výrobních dat podporuje všechny nástroje moderního průmyslového inženýrství.
Přínosy implementace vizualizačního systému:
Téměř 80% všech informací přijímáme očima. Jak předáváte informace zaměstnancům o tom, co mají dělat Vy?
Architektura systému
Jádro systému tvoří vizualizační server. Zajišťuje čtení zdrojových dat, veškeré výpočty a řízení koncových zařízení.
Na něj jsou napojená jednak zdrojové systémy (čidla, řídící systémy atd.) a jednak vizualizační zařízení (LCD panely, displeje atd.). Nedílnou součástí jsou uživatelské aplikace, umožňující konfiguraci a správu celého systému a též zobrazení všech ukazatelů vč. pohledů do historie, porovnávání dat za různá období, týmy apod.
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.