T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:
  • RFID

RFID

RFID je technologie identifikace a lokalizace předmětů na dálku, prostřednictvím radiových vln. Předměty jsou označovány miniaturním čipem – jakousi radiovou „nálepkou“ zvanou „tag“, kterou lze bezkontaktně číst pomocí radiového čtecího  zařízení – takzvané „čtečky“. Funguje to velmi jednoduše: radiová čtečka vysílá dotazovací radiové impulsy,  všechny tagy v dosahu čtečky odpovídají odesláním údajů, uložených v čipu. Každý čip může obsahovat množství údajů, týkajících se daného předmětu, kupříkladu typ zboží, katalogové a výrobní číslo, datum výroby, série, údaje o zpracování, výstupní kontrole apod.) Tyto údaje čtečka zachytí a pošle do informačního systému, který zaznamená přítomnost daného zboží v daném čase a prostoru (přijetí na sklad, průchod balící linkou, expedice…).  Výsledkem je, že se vždy uloží, naloží, zabalí, odveze správné zboží, zkompletují se vždy správné díly a vždy se ví, kdy a kdo to udělal. Inventura ve skladě či v regálech obchodu je trvale hotova.
RFID od T-Systems
Společnost T-Systems nabízí své zkušenosti s implementací systémů RFID pro své zákazníky z oblasti výroby, logistiky a dopravy. Dokážeme s vámi připravit a realizovat úspěšný projekt, do kterého můžeme přispět nejen svými odbornými a technickými znalostmi z oblasti RFID a informačních technologií, ale i oborovými znalostmi výrobních, logistických a obchodních procesů v oborech průmyslové výroby, dopravy a služeb. Pomůžeme Vám identifikovat oblasti, kde vám RFID přinese nejvýznamnější úspory, spočítat rentabilitu projektu, vybrat technologie, uzpůsobit informační systémy, zajistit montáž, provést zkoušky a nastavení systému, pomáhat při jeho dalším zdokonalování a rozšiřování.
Přínosy
Kdo může technologii RFID s úspěchem využívat
Technologie RFID si úspěšně razí cestu ve všech oblastech a odvětvích, od již běžně využívaných systémů identifikace osob (pasy s „biometrickými“ údaji na čipu, docházkové systémy…), přes oblast dopravy zboží a logistiky, až po výrobu, montáž a prodej. Obecně lze říci, že technologii RFID může použít každá firma či organizace, která chce bezkontaktně a automaticky sledovat a zaznamenávat pohyb téměř jakéhokoli „kusového“ materiálu (dílů, výrobků, krabic, beden…), a to v souvislosti s výrobní činností, logistikou a dopravou, prodejem, či spotřebou. Technologie RFID lze použít i ve specielních aplikacích pro monitorování pohybu lidí, kupříkladu monitorování pohybu pacientů ve zdravotnictví.
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.