T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

Produkty a řešení

Dlouholeté zkušenosti

Dlouholeté zkušenosti

Pojetí cloudu společností T-Systems se od všech ostatních odlišuje zkušenostmi, dlouhou historií, ve které vznikaly první dynamické služby na mezinárodní úrovni a také vysokými požadavky na bezpečnost, možností migrace aplikací a integrací dat do produktivního prostředí – privátního nebo hybridního cloudu pro firemní zákazníky.
Alternativními (out)sourcingovými modely se T-Systems zabývá od roku 2000. V roce 2004 se rozběhly první zkušební projekty a rok poté začala společnost T-Systems s platformou AppCom pro dynamické služby. Od té doby každý rok rozšiřujeme naše služby a dnes jako první poskytovatel ICT nabízíme komplexní cloudové portfolio.
2005 / 2006
První s konkrétní nabídkou cloudu pro firemní aplikace
Zatím, co se trh omezuje na infrastrukturní služby s ohraničenou flexibilitou, T-Systems nabízí jako první poskytovatel služeb ICT již při prvních zkušebních projektech v roce 2004 a od roku 2005 v pravidelném provozu cloudové nabídky pro podnikové (obchodní) aplikace (SAP). K dispozici je 3000 odborníků na SAP a dynamickou platformu již používají desítky zákazníků. Analytická společnost Experton nás v tomto období pokládá za průkopníka dynamických služeb.
2007
Průkopník sítí (Application-aware Networks + Cloud Network Quality of Service)
Na prudký vzestup množství dat a aplikací v podnikové (obchodní) oblasti reaguje společnost T-Systems s předstihem. Kritický význam pro úspěch má otázka optimálního síťového připojení mezi zákazníkem a výpočetním centrem. T-Systems je prvním komplexním poskytovatelem služeb, jenž je vyzbrojen pro cloudové služby (Cloud Network Quality of Service). Naše sítě vědí přesně, které aplikace se právě používají a odpovídajícím způsobem optimalizují přenos. Současně zasíláme několikrát vyžadované aplikace a data jen jednou. Dosahujeme tím až desetinásobného zrychlení. To nám umožňuje nabízet naše dynamická řešení nadnárodním koncenrům.
2008
Startovní výstřel pro ověřenou cloudovou bezpečnost.
Aby bylo možné zákazníkům, vedle kompletního vyčlenění (outsourcingu), nabízet skutečnou alternativu, sázíme na bezpečná výpočetní centra, a to v celosvětovém měřítku. Pro nás začíná bezpečnost přístupem k výpočetnímu centru přes certifikace, mimo jiné podle ISO 27001, až po ochranu před vnějšími  cyber útoky. Datové centrum kategorie Tier3+ se nalézá i v Praze.
2009 / Cloud 4.0
Jeden z největších poskytovatelů nabízejících služby virtualizací SAP
Potřeba dynamických služeb u našich zákazníků stále sílí. Do firemní strategie se dostává nové pojetí služeb, které se zaměřují na tržní trendy. V souladu s tím se rozvíjí pět hlavních témat, v nichž má hnací úlohu IT jako faktor usnadňující podnikání - počínaje cloudovými řešeními, přes celosvětovou spolupráci se zákazníky, subdodavateli a institucemi pomocí nástrojů spolupráce (Collaboration-Tools), až po zapojení mobilních koncových přístrojů do podnikových (obchodních) procesů.
Dynamická SAP platforma od T-Systems představuje skutečně profesionální řešení pro firemní zákazníky. Mimoto disponujeme celosvětovou kompletní nabídkou ICT, jakož i rozsáhlou dodavatelskou sítí ve více než 120 zemích.
2010
Průkopník mobilních řešení v cloudu (CRM @ Mobile Device)
Vznikající trend „Přines si své vlastní zařízení“ (Bring your own Device) staví pracovníky odpovědné za IT před nové výzvy. Naše zákazníky zde podporujeme podle potřeby rozsáhlou nabídkou správy mobilních přístrojů – počínaje správou mobilních koncových přístrojů (včetně aktivace a deaktivace vzdáleným zásahem), přes začleňování soukromých koncových přístrojů, po certifikované vysoce zabezpečené řešení SiMKo.
Současně se daří realizovat cloudové řešení pro automobilového subdodavatele Continental, které lze podle potřeb našeho zákazníka ohledně zdrojů kompletně snižovat a zvyšovat od 0 do 100 procent a platí se jen podle skutečné „spotřeby“. Navíc společnost T-Systems získává první cloudový certifikátu SAP na celém světě.
2011
Zahájení standardizované nabídky IaaS s přístupem on-line.
Společnost T-Systems rozvíjí platformu privátního a hybridního cloudu pro korporátní zákazníky. V médiích se v současnosti diskutuje o bezpečnosti dat u poskytovatelů, na něž se vztahuje americký zákon Patriot Act. T-Systems se svým umístěním v evropských datových centrech nabízí oproti americké konkurenci jasnou konkurenční výhodu. Rozvíjí se cloudové příležitosti i na českém trhu a přibývají zákazníci, kteří používají dynamické služby a cloud z datového centra T-Systems v Praze.
2012
Rozsáhlá nabídka poradenství a péče na cestu do cloudu a jediný dodavatel, který nabízí veskrze dynamické portfolio ICT z jedné ruky.
Pro T-Systems je v roce 2012 v ohnisku pozornosti migrace složitých aplikací a integrace dat. Mnoho aplikací jako E-Mail a SAP již mezitím přichází z cloudu. Nyní jde o to přenést do oblaku i nestandardizované aplikace jako mobilní systémy personalistiky a historicky vytvořená řešení (Legacy Solutions).
Analytická firma Gartner připisuje T-Systems největší průnik do trhu dynamickými službami. I nadále bude rozvíjen obchodní model založený na dynamické poskytování služeb a jejich zpoplatněním na paušální nebo časové bázi. V České republice získala společnost ocenění IT Projekt roku za cloudové řešení portálu SecuStamp pro zákazníka Software602.
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.