T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Produkty a řešení

Portál interních identit

Portál interních identit

Nejdůležitějším cílem Portálu interních identit je zajištění transparentnosti v oblasti řízení přístupů jednotlivých identit (zaměstnanců) do systémů, aplikací a modulů, které společnost využívá pro svůj chod. Kromě této funkce zajišťuje portál také správu vybraných atributů jednotlivých identit, včetně podpory schvalovacího workflow a další podpůrné funkce.
Řešení poskytované společností T-Systems umožňuje efektivně přiřadit správné role pro jednotlivé identity bez zbytečného prodlení. Díky možnosti integrace s libovolným HR systémem zabraňuje duplicitám v kmenových datech a zároveň zajistí zrušení, či jinou úpravu nastavení práv v případě změny zařazení zaměstnanců, či hromadné změně organizační struktury.
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.