T-Systems Logo

Česká republika

Your search

Your search

Nacházíte se zde:

Tisk a analytici

Tiskové centrum

Jihoafrická pojišťovací skupina Old Mutual a T-Systems uzavřeli zakázku v hodnotě přes 250 milionů euro

Praha, 30. leden 2012
Skupina Old Mutual a společnost T-Systems podepsali nový kontrakt na IT infrastrukturu a služby v hodnotě přes 2,5 miliardy randů, tedy přibližně 250 milionů euro. Nový kontrakt rozšíří stávající zakázku a spolupráci až do roku 2019. Zakázka představuje největší outsourcing v odvětví pojišťoven na území Jižní Afriky.
Spolupráce obou společností se zaměří na inovace. Tento přístup pomůže nastavit nové procesy, které podpoří redukci provozních nákladů skupiny Old Mutual pomocí nových ICT řešení v příštích sedmi letech. Bude take nastavena platform pro inovace, která bude podporovat dlouhodobou strategii úspor (LTS – Long-Term Savings). Cílem zakázky je vybudování pružné IT infrastruktury, která bude respektovat technické a ekonomické požadavky zákazníka.
Nový kontrakt uzavřený mezi společností T-Systems a Old Mutual nahrazuje původní smlouvu uzavřenou v roce 2008. Rozsah nové smlouvy zahrnuje dodávku podpůrných IT služeb pro skupinu Old Mutual a Mutual & Federal. To představuje globální služby helpdesku, datových center, péči o systémy a podporu koncových zařízení uživatelů. Do budoucna se očekává rozšíření služeb na rozvojových trzích v Africe, Kolumbii a Mexiku, kde se očekává expanze skupiny Old Mutual.
Tento kontrakt umožňuje společnosti T-Systems, aby nadále zastávala pozici důvěryhodného partnera v oblasti IT infrastruktury a služeb. Richard Boynett, IT ředitel v Old Mutual říká: “Spolupráce s T-Systems podporuje naši schopnost dostát závazkům ve zlepšování služeb pro zákazníky a zajišťuje pro nás potřebnou flexibilitu při provozu IT.”
Mardia van der Walt-Korsten, generální ředitelka společnosti T-Systems v Jižní Africe souhlasí: “Nová zakázka se skládá ze standardizovaných služeb a produktů, stejně jako u ostatních outsourcingových smluv – odlišný je přístup, který díky úzké spolupráci se zákazníkem umožňuje definovat, které výzvy a příležitosti je nutné aktuálně řešit. Tento společný postup je založen na dlouhodobém partnerství mezi společností T-Systems a Old Mutual.”
O společnosti T-Systems
T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby zahrnující systémovou integraci, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky včetně řešení pro veřejnou správu. V roce 2010 činily výnosy společnosti přes tři miliardy korun.
Skupina T-Systems patřící do koncernu Deutsche Telekom AG je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů služeb a řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikové zákazníky s podporou inovativních řešení pro propojenou budoucnost obchodu a společnosti. Skupina má 47.600 zaměstnanců ve více než 20 zemích světa a její výnosy v roce 2010 činily 9,1 miliardy euro.
Služby společnosti T-Systems představují pro zákazníky optimalizaci procesů, zlepšení kvality a snížení nákladů na oblast interních ICT systémů. To ve svém důsledku poskytuje zákazníkům vyšší flexibilitu a možnost koncentrace na jejich hlavní předmět činnosti.
Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.
Kontakty
PR agentura:
GCI Hill & Knowlton
Jan C Kuchař
Mobil: +420 724 666 601
T-Systems Czech Republic
Ing. Jan Rezek
Telefon:   +420 236 099 125
E-mail:     jan.rezek@t-systems.cz
© 2017 T-Systems International GmbH. Všechna práva vyhrazena.